O Firmie

Blisko potrzeb Klienta

Zarząd

Leszek Tomica
Prezes Zarządu

Założyciel firmy i Prezes Zarządu Indata Cities S.A. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął karierę na rynku IT. Zyskując uznanie i relacje z kluczowymi graczami na rynku od wielu lat pełni funkcje menedżerskie. W latach 1985-1989 pracował w prywatnej firmie komputerowej ,,AGAPOL” pełniąc rolę konsultanta przy wdrożeniach systemów informatycznych dla różnorodnych przedsiębiorstw. W 1989 roku założył firmę komputerową ,,Nexter” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której pełnił funkcję Prezesa. W 1996 roku dział systemów komputerowych firmy Nexter połączył się z ComputerLandem, a Leszek Tomica został Dyrektorem katowickiego oddziału Spółki. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Sektora Użyteczności Publicznej ComputerLand S.A.

Grzegorz Danielczyk
Wiceprezes Zarządu

Założyciel firmy i Członek Zarządu w Indata Cities S.A. Z wykształcenia matematyk z dyplomem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Karierę zawodową w branży informatycznej rozpoczął pracując w latach 1989 – 1991 dla Instytutu Systemów Sterowania. Następnie w latach 1991 – 1996 pełnił rolę Dyrektora Generalnego i prokurenta w Nexter International Sp. z o.o. Od roku 1996 przez ponad 10 lat był odpowiedzialny za realizację celów sprzedaży do największych przedsiębiorstw z rynku Utilities i General Biznes w przedsiębiorstwie ComputerLand S.A a potem Sygnity SA.

Mateusz Szuściak
Członek Zarządu

Członek Zarządu w Indata Cities S.A. oraz Prezes Zarządu Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier. Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni Prezes Zarządu notowanej na NewConnect spółki Domenomania.pl SA plasującej się na 9. pozycji w rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej – Deloitte Technology Fast 50. Ekspert branży internetowej z zakresu nowoczesnych technologii w tym rynku hostingu i domen. Certyfikowany Project Manager Prince2 oraz ekspert systemów B2B.

 

Rada Nadzorcza

Tomasz Laszuk

Prezes Zarządu Indata S.A. Absolwent studiów informatycznych Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (UPH) w Siedlcach oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania oraz technologii IT, posiada certyfikat PRINCE2® Practitioner, PROSCI Certified Change Management Practitioner oraz ITIL® Foundation Certificate. Od 1996 roku prowadzi firmę InfoLAN, najpierw jako jednoosobowa działalność gospodarcza, od 2011 roku jako spółka z o.o., w której został Prezesem Zarządu. W 2014 roku wprowadził InfoLAN Sp. z o.o. w skład Grupy INDATA S.A. Po przekształceniach, od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu INDATA Solutions S.A. W spółce odpowiadał za zarządzanie strategiczne, budowanie synergii w Grupie INDATA S.A. oraz za nadzór nad usługami IT spółki. Po połączeniu INDATA S.A. z INDATA Solutions S.A., w sierpniu 2017 roku został powołany do składu Zarządu INDATA S.A.

Grzegorz Czapla

 Absolwent studiów MBA na University of Phoenix oraz BSBA na Seattle Central College od 15 lat aktywnie działa na rynku IT. Jest właścicielem funduszu inwestycyjnego Beyond Investments inwestującego w spółki z sektora ICT oraz Członkiem Komitetu Inwestycyjnego w Spółce Silesia Fund Sp. z o.o. Równocześnie jest partnerem finansowym licznych inkubatorów biznesu i przedsięwzięć start up'owych z obszaru IT. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Indata SA jest odpowiedzialny za budowanie jej wartości, zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonowania firmy oraz strategię dalszego rozwoju.

Piotr Miednik

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie kierunku Strategie Inwestycyjne i Kapitałowe. Od ponad 10 lat związany z obszarem finansów, controllingu i analiz. Swoje doświadczenia zdobywał w takich instytucjach finansowych jak Deutsche Bank Polska oraz BRE Bank SA. Następnie przez 7 lat w Prima Moda SA (notowanej na GPW) z branży Retail, jako CFO i Prokurent. Obecnie zajmuje stanowisko CFO grupy INDATA oraz CEO Indata BPO. Odpowiada również za nadzór właścicielski w Spółkach zależnych. Ukończył liczne prestiżowe szkolenia organizowane m.in. przez EY Academy of Business, studia podyplomowe z obszaru Rachunkowości Zarządczej i Raportowania oraz postgraduate studies „Business Accounting (in cooperation with CIMA)”.

Karol Ptasznik

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Po ukończeniu studiów pracował w MERASTER, Instytucie Systemów Sterowania, OPTIMUS S.A. oraz OPTIMUS Lockheed Martin S.A. Do 1995 roku był pracownikiem Politechniki Śląskiej. Od 2001 jest prezesem Zarządu BSS Polska Sp. z o.o.

Przemysław Federowicz

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA na Franklin University (Wyższa Szkoła Bankowa). Pracował jako CIO w takich firmach jak Militaria.pl, GrupaTravelplanet.pl SA czy Enovatis SA (właściciel portali Wakacje.pl i EasyGo.pl). W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty internetowe. Od 2013 r. CEO w spółce doradczej GoTechnologies. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz budowaniu strategii rozwoju spółek z branży IT i eCommerce, project managemencie oraz audytach IT/eCom Due Diligence. Przez ostatnie kilka lat uczestniczył w wielu projektach M&A pracując głównie dla funduszy VC i grup kapitałowych. Członek m.in. Rady Nadzorczej Indata Solution SA. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce historyczno-militarnej oraz IT. Wykładowca m.in. na Akademii im. Leona Koźmińskiego.